Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İspirto

13 Ağustos 2021

     Alkol. Mecazen içki. İtalyanca spirito (=ispirto) sözünden. Latince spiritus (=soluk, esin, ruh, hava)  sözüyle bağlantılıdır. Bu söz Latince spirāre (=esmek, üflemek, esinlenmek) yüklemine dayanmaktadır. İngilizce spirit, Fransızca esprit, Katalanca esperit, Romence spirit, İspanyolca espiritu, Portekizce espirito sözleri İtalyanca spirito ile aynı kökenden kaynaklanıyor.