Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İsrafil

26 Nisan 2024

     Musevi inancına göre yeryüzünün alt üst olmasını ve “kıyamet günü”nü haber vermek için suru üfleyen görevli. Suru ilk üflediğinde yeryüzü alt üst olurmuş ve diriler ölürmüş, ikinci üflemesinde ölüler ayağa kalkarmış (=kıyam). Bu bağlamda İsrafil adı Tevrat’taki serāfîm (=yakmak, yakıp yıkmak) sözcüğüne dayanmaktadır. Aynı sözcükle bağlantılı olarak İbranice Sarafel (>Sarāfil: ‘Tanrı’nın yakıp yıkıcısı’) adından İsrafil şekline evrilmiştir. Bu söz Akadca šarāpum (=yakmak, yakıp yıkmak) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Aynı sözcük Asurcada šarâpu, Aramicede sref şekliyle biliniyor. Öyle anlaşılıyor ki, bu sözcük yakıp yıkıcılığa ve  sonrasında “kıyamet günü”ne işaret etmektedir. İsrafil rivayeti Musevilikten İslamiyet’e de intikal etmiştir.