Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İşret

30 Ocak 2023

     İçki içme, içki, içki kullanma. Arapça ʿişret sözünden. Erbāb-ı işret  ‘içki içenler’i ifade ediyor. Arapça ʿişret ve yer bildiren Farsça -gâh ekiyle işret-gâh sözü ‘meyhane’yi belirtiyor. Aynı karşılıkta Farsça -kede (=ev) son ekiyle işret-kede de deniliyor.