Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İstatistik

17 Mart 2023

     Bir konu hakkında ulaşılan bilgilerin sayılarla ve tablolarla açıklanması ve bu açıklamalar sonucu hazırlanan yazı ve liste; eldeki verileri sayısal ve grafiksel olarak açıklamaya çalışan matematiğin bir dalı, bir çeşit sayısal bilim. Fransızca statistique (=istatistik) sözünden. 1770’lerde Almanca Statistik sözünden Fransızcaya intikal ettiği sanılıyor. Almanca bu söz ‘bir devlet veya toplulukla ilgili verilerle ilgilenen bilim’ olarak algılanmıştır. Alman siyaset bilimci Gottfried Aschenwall (1719-1772) tarafından yaygınlaştırıldığı anlaşılıyor. Yeni Latince statisticum sözüyle ifade edilmiştir. Latince status (=vaziyet, durum, tutum, konum) sözcüğüne dayanmaktadır. Latince statiō (=hareketsiz durma) sözü de aynı köktendir. Eski Yunanca statós (=duran) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Hint-Avrupa Dillerindeki sta- (=durmak, yerinde bulunmak, oturmak) köküyle bağlantılıdır. İngilizce ve Romence statistic, İtalyanca statistico, İspanyolca estadístico, Portekizce estatísticoRusça statisticheskiy, İsveççe ve Norveççe statistisk, Yunanca statistikós.