Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

İstif

3 Şubat 2020

     Düzgün bir şekilde üst üste eşya konulmasıyla yapılan yığın. İtalyanca stivare (=düzenli yığın) ve stiva (=uçak ya da gemi ambarı) sözleri Yunanca stoiba (=yığın, istif, küme) kelimesine dayanmaktadır. Yunanca stoibazo (=yığmak, istiflemek), stoibagma (=yığma, istifleme) ve stok kelimeleri stoiba ile bağlantılıdır.  Latince stipo (tıka basa doldurmak) da aynı kökene dayanmış olmalıdır. Bunların da öncesinde Sanskritçe stambaḥ (=ot yığını), stūpaḥ (=saç örgüsü ya da topuzu; doruk, zirve), stambhaḥ (=destek, sütun) ve stopyami (=yığmak) sözleriyle ortak bir köken olduğu kanısındayım.

     İngilizce stowage (=sıra, nizam, dizi), stowing (=yüklerin gemi ambarına yerleştirilmesi), İspanyolca estiba (ok. istiva), İtalyanca stivaggio, Katalanca estiba (=ok. ıstiva), Portekizce estiva ve Flemenkçe stouwen sözleri ‘istifleme’yi ifade etmektedir. Türkçede olduğu üzere Kürtçede de kullanılan istif kelimesi yukarıda belirtili olan sözlerle bağlantılıdır.