Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İştigal

22 Haziran 2024

     Bir işle veya bir şeyle uğraşma, meşgul olma, ilgilenme. Arapça iştiġāl (=uğraşma) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki şuġl (=iş, uğraş) sözcüğünden türetilmiştir. Arapçada eşġāl (=işler, uğraşılar) sözcüğü şuġl (=iş, uğraş) sözcüğünün çoğul şeklidir. İştigal etmek ‘uğraşmak, meşgul olmak, ilgilenmek’ karşılığındadır.