Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İstiklal

17 Mayıs 2020

     Kendi başına kalmak. ‘Devenin bir kıyıya çekilip çökmesi’ karşılığındaki Arapça ķılle kökünden türetilmiştir. Ahterî Mustafa Efendi, “istiḳlāl” kelimesini ‘yalnızlık’, ‘işinde yalnız kalmak’la ilişkilendirmek tedir. Arapça ķıllet sözü, ‘azlık, kıtlık, fakirlik’ karşılığındadır. Söz gelimi, ķıllet-i aḳl (=akıl kıtlığı, akılsızlık), ķıllet-i iştigal (=meşguliyeti az olan) gibi. Arapçada ķıllet (=kıtlık), aynı dildeki kesret (=bolluk, bereket) kelimesinin zıddıdır. Cumhuriyet döneminde de kullanılan istiklal kelimesi, giderek yerini sonradan türetilen bağımsız sözüne terk etmiş görünmektedir. Arapça ķılle kökünden türetilen mustaķill kelimesi de ‘kendi başına oluş’u ifade etmektedir.