Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

İstiklal

17 Mayıs 2020

     Kendi başına kalmak. ‘Devenin bir kıyıya çekilip çökmesi’ karşılığındaki Arapça qılle (>kılle) kökünden türetilmiştir. Ahterî Mustafa Efendi, “istiklâl” kelimesini ‘yalnızlık’, ‘işinde yalnız kalmak’la ilişkilendirmektedir. Arapça qıllet (>kıllet) sözü, ‘azlık, kıtlık, fakirlik’ karşılığındadır. Söz gelimi, qıllet-i akl (=akıl kıtlığı, akılsızlık), qıllet-i iştigal (=meşguliyeti az olan) gibi. Arapçada qıllet (=kıtlık), aynı dildeki kesret (=bolluk, bereket) kelimesinin zıddıdır. Cumhuriyet döneminde de kullanılan istiklal kelimesi, giderek yerini sonradan türetilen bağımsız sözüne terk etmiş görünmektedir. Arapça qılle kökünden türetilen mustaqill (>müstakil) kelimesi de ‘kendi başına oluş’u ifade etmektedir.