Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İstikrar

22 Haziran 2024

     Karar bulma, kararlılık, bir yerde sabit ve sakin olma, yerleşmiş olma, belli bir düzene göre devam etme. Arapça istiḳrār (=karar bulma) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki ḳarār (=bir yerde yerleşik kalma, değişmez hale gelme, sabit ve sakin olma) sözcüğünden türetilmiştir. Farsça, Kürtçe ve Uygurca istikrar.