Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

İstikşaf

6 Mayıs 2021

     Keşfetmeye ve tahkik etmeye çalışma, ayrıntıları açığa çıkarma; bir olaya veya konuya dair ne olup bittiğini araştırma ve algılama. Arapça keşf (=örtülü olanı açığa çıkarma) sözcüğünden türetilmiştir. Askeri bir terim olarak ise düşmanın bulunduğu mevzileri, yerleri ve alınan önlemleri öğrenmedir. Son yıllarda dile getirilen istikşafî sözü ‘istikşaf’a nazaran ‘keşfe ve tahkik etmeye dayalı’ olarak kullanılmaktadır. Analiz etmeyi esas aldığından istikşafî yerine analitik görüşme demek daha doğru olsa gerektir. Bu ülke birçok dili harmanlamış bir coğrafyadır. Sade ve yalın olanı tercih etmek yerine kulağı tırmalayıcı geleni kullanmanın bir mantığı olmasa gerek. Çünkü dil de mantığa dayalıdır.