Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İstiskal

18 Nisan 2023

     Soğuk davranma, hoşlanmama, yüz vermeme. Arapça ѕiḳal (=ağır olma) sözcüğüne istinaden aynı dildeki istiѕḳāl (=soğuk davranma) sözünden gelmektedir. Arapça ѕiḳlet (=ağırlık, yük; sıkıntı) sözcüğüyle aynı köktendir. İbranice şāḳal (=ağır olma) aracılığıyla Akadca şaḳālu (=ağır olmak) yüklemine dayanmaktadır.