Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İt

4 Mayıs 2023

     Köpek. Mecazen terbiyesiz ve ahlaksız kimse. Orta Çağ Türkçesindeki ıt (=köpek, it) sözcüğünden dönüştürülmüştür. Yakutça ve Tuvaca ıt, Karakalpakça ve Nogayca ıyt, Çuvaşçada yıtă veya yıt, Salarca işt şekliyle biliniyor. Sumerliler köpek ve kurt gibi hayvanları ur sözcüğüyle belirlemişlerdir. Aynı karşılıkta Kazakça iyt, Uygurca işt, Türkmence, Tatarca, Özbekçe, Kırgızca, Başkırtça ve Azerice it sözcükleri kullanılıyor. Moğolca ötü(n) (=kurt, kurtçuk) sözcüğüyle Türkçedeki it (=köpek) sözcüğü arasında etimolojik bir münasebet belirsizdir. Türkçede it ile ilgili birçok söz kullanılmıştır. Bunlardan biri ‘it itin ayağına basmaz’ sözüdür. Bkz. Köpek.