Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

İtmek

23 Kasım 2020

     Bir şeyi ileri götürmek için yüklenmek. Orta Çağda Türkçede telaffuz edilmiş olan ‘göndermek, iletmek, kaçırmak, terk etmek’ karşılığındaki ıd veya ıt kök sözcüğüyle bağlantılıdır. Kaşgarlı Mahmud, ıd veya ıt sözcüğünü ıdh (=salmak, göndermek; serbest bırakmak) şekliyle aktarmaktadır. Bu sözle aynı çağdaki Arapça eta (=göndermek) kelimesinin etimolojik açıdan ortak bir maziye sahip olmaları mümkündür. Bu sözlerin İbranice ıh’yd (=öne sürmek) sözcüğüyle de ilişkisi olabilir.