Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İzah

28 Nisan 2024

     Açıklama, bir şeyi anlaşılır kılma. Aynı karşılıktaki Arapça îżāḥ sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki vużūḥ (=anlaşılır olma, açıklık, aydınlık) sözcüğüyle bağlantılıdır.