Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İzan

28 Nisan 2024

     Anlayış. Aynı karşılıktaki Arapça iẕʿān sözcüğünden. Aynı dildeki ẕe‘an (=boyun eğme) sözcüğüyle bağlantılıdır.