Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İzmarit

14 Ağustos 2021

     İZMARİT (I)  İzmaritgiller ailesinden pullu ve kılçıklı küçük bir balık türü. Yunanca smarida sözünden. Türkçede i- ön harfi eklenerek izmarit şekline dönüştürülmüş. İzmaritgiller levreksiler takımından bir ailedir.

     İZMARİT (II)  Ayrıca içilmiş sigara artığına da Türkçede izmarit denilmektedir. İtalyanca smarrito (=kayıp, ziyan, heder) sözünden gelmektedir. İçilen sigaranın dip kısmı veya içilmeyen bir kısmı kaldığından bu şekilde adlandırılmış olabilir. İtalyanca smarrire (=ziyan etmek, heder etmek; kaybetmek) fiiliyle bağlantılıdır.