Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İzzet

11 Haziran 2020

     Ön Asya’da görülen şahıs adlarındandır. İran coğrafyasında İzad veya İzat şekillerine rastlanır. Farsça İzed (=Tanrı, Allah) sözünden Arapçaya geçerek İzzet (=yücelik, ululuk) şeklini almıştır. Bu itibarla, Arapçadaki İzzet kelimesi veya adı, Farsça kökenlidir. İzzet adının kökeni için bkz. Ȇzidi.