Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Jübile

16 Ocak 2024

     Bir meslekte, sanat alanında veya sporda uzun yıllar hizmetten sonra yapılan tören. Fransızca jubilé (jübile: [evlilikte, bir meslekte] ellinci yıl töreni) sözcüğünden. Fransızca jubiler (=büyük sevinç duymak) yüklemiyle bağlantılıdır. Fransızcada aynı kökten jubilation (=sevinç, neşe) sözcüğü kullanılıyor. Orta Çağ Fransızcasındaki jubileu (=sevinç, neşe) sözcüğü Çağdaş Fransızcada jubilé biçimini almıştır. Geç Latince iubilaeus (=kutlama yılı) sözcüğü biliniyor. Eski Yunanca iabelaios sözcüğü Yeni Yunancada iōbilaio şekliyle ‘jübile’ karşılığında ifade edilmiştir. Bu sözcükler İbranice yobhel (=boynuz) sözcüğünden kaynaklanıyor. Boynuz öttürülerek kutlama yapıldığından İbranice yobhel sözcüğü zamanla ‘kutlama’ karşılığıyla da ifade edilmiştir. İbranilerde her 50 yılda bir yapılan kutlamalar, kölelerin özgürleştirildiği ve toprakların onarıldığı bir yılı temsil etmiştir. Bu yılda koçboynuzu öttürülerek kutlama yapılmıştır. Latince iubilare (=sevinçle bağırmak) yüklemi de aynı köktendir. İngilizce, İtalyanca, İsveççe ve İspanyolca jubilee, Almanca Jubiläum, Portekizce ve Romence jubileu, Hollandaca jubileum, Rusça ûbilej.