Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kabak

17 Mart 2022

     Birçok türü bulunan bir bitki. Geç Orta Çağda Türkçede kullanılan aynı karşılıktaki kabak sözünden. Bir olasılıkla Geç Orta Çağ Türkçesindeki kap (=torba, çuval, tulum, dağarcık) sözcüğüne -ak küçültme eki getirilerek türetilmiştir. Macarca kabak sözü Türkçeden alıtıdır.  Uygurca kapak, Kıpçakça, Tatarca ve Başkırtça kabak, Özbekçe kàvàk, Kazakça askabak, Kırgızca aşkabak, Azerice gabag.