Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabir

5 Haziran 2020

     Mezar. Akadca qubūrum kelimesinden kaynaklanmıştır. Asurca qabru, İbranice qeber, Arapça qabr, Hintçe qabr, Svahilice kaburi, Farsça qèbr, Kürtçe qewr sözleri ‘kabir, mezar’ demektir. Mezarlar kabartılı veya tümsek şekilde yapıldığından  Akadca kabbarum (=şişman, çok kalın) sözüyle bağlantılıdır. Bin yıl önce Türkçede kabir veya mezar sözü bulunmuyordu. Türkmenler, mezar veya kabir karşılığında sın diyorlardı. Sonraları aynı söz, ‘çukur’ ve ‘mezar’ karşılığında sin diye ifade edildi. İbraniler, mezarlıklara beth-kevuroth diyorlardı. Svahilicede ‘mezarlık’ makaburini adıyla ifade ediliyordu. Kabir sözü Türkçe ve Türkçeye yakın dillere de geçti. Azerice gäbir, Kazakça ve Kırgızca kabır, Özbekçe kabr, Tatarca kabir, Türkmence gabır, Uygurca qabir veya qäwrä sözleri yukarıda altı çizilen kelimelerle aynı kökten gelmektedir.

     ‘Mezar’ karşılığında Tatarca ve Başkırtça gür, Türkmence gör sözleri de telaffuz edilmektedir ki, bu sözlerin Kürtçede mevcut olan gorn (=çukur, mezar) kelimesinden dönüşmüş oldukları anlaşılmaktadır. Kürtçede gornistan (=mezarlık), gornepişk (=mezar soyguncusu) ve gornebaş (=mezarlıklara dadanan vaşak) sözleri de kullanılmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki, Orta Çağda kimi topluluklar gorn sözünü kern olarak da dile getirmişlerdir. Aras’ın solunda Revan Ovası’nın kaynaklarında “Çukur-i Şad” denilen yöre, sonraları “Kern-i Çukur-i Şad” (=Şadi Çukuru/Şadi kabristanı) olarak da anılmıştır. Buradaki kern sözü Kürtçedeki gorn (=çukur; mezar) sözüyle bağlantılıdır.