Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kaburga

13 Ağustos 2021

     Göğüs kafesini oluşturan uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri. Moğolca ḳabirġa (=üst taraflar, önden) sözünden aktarılmıştır. Türkçede ‘kaburga’ya eğe denilir. Bu söz önceleri Türkçede eyegü şeklindeydi. Eye diye de ifade ediliyor. Öyle anlaşılıyor ki, Moğolca ḳabirġa Türkçe eğe’nin yerine kullanılmıştır. Aslında Moğolcada köbüre (=kıvrılmak, eğilmek, bükülmek) sözüyle de bağlantılı olmalıdır. Türkçeye yakın dillere de Moğolcadan intikal etmiştir: Kazakça, Kırgızca, Tatarca ve Başkırtça kabırğa, Azerice gabırğa, Türkmence gapırğa, Uygurca kovurğa, Özbekçe kavurğa.