Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kadastro

24 Nisan 2021

     Arazi veya diğer benzer gayrimenkullerin belirli bir plana tabi tutularak resmi kayıt altına alınması. Fransızca cadastre (kadastr) sözünden. Fransız Dili etimoloji sözlüğünde Latince capitastrum kelimesiyle ilişkili gösterilmektedir. Latince caput (=sermaye, meblağ; ana bölüm) veya quot (=kaç, ne kadar; her) sözcükleriyle bağlantılı kılınıyor. Ancak kadastro sözü Eski Yunanca kata (=aşağı/ya) ile stiḥos/stoiḥos (=sıra, dizi, saf) sözcükleriyle bağlantılı görünüyor. Eski Yunanca kata stiḥas veya épi stiḥas sözleri ‘sırayla, sıra halinde’ oluşu ifade etmektedir. Bu bağlamda Eski Yunanca katastéllo (=düzenlemek) ve katástasis (=yerleştirme, kurma, tesis etme, oluşturma) sözleri de biliniyor. Kadastro sözünün bunlarla olan münasebeti göz ardı edilemez. İtalyanca catasto (=kadastro) ve cadenza (=ölçü), İspanyolca catastro, Almanca Kataster, Portekizce cadastro, Romence cadastru, Katalanca cadastre, Hollandaca kadaster, Bulgarca kadastŭr, Rusça kadastr, Sırpça katastar, Kürtçe ḳedestro, Ermenice kadastr.