Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadim

4 Mayıs 2021

     Eski, önceki. Arapça ḳadîm (=eski) sözü Arapça ḳıdem (=eskilik, evveliyatsız) sözünden kaynaklanıyor. Aynı dilde ḳadîme (=eski) şekli de biliniyor. Ḳuyûd-i ḳadîme ‘eski kayıtlar’ demektir. Osmanlıcada kullanılan kadîm, Kürtçe ḳedim (=eski, ezeli) ile bağlantılıdır. Bu da Kürtçe ḳedandın (=bitmek, tükenmek) ile ilişkilidir. Ḳadim, en eski oluşu belirtmektedir. Kayıtların bittiği geriye doğru en son olanı içermektedir. Zamanla eski karşılığında ifade edilegelmiştir. İbranicede ḳodem (=eski) sözünün Eski Semitik Dillere dek vardığı anlaşılmaktadır. Kürtçe ḳedandın (=bitirmek, tüketmek) fiilinin Sumerce kad (=bağlamak, düğümlemek) kelimesiyle bağlantılı olması mümkündür. Ayrıca, bağlamak, bir şeyi sona erdirmektir.