Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kadim

4 Mayıs 2021

     Eski, önceki. Arapça ḳadîm (=eski) sözü aynı dildeki ḳıdem (=eskilik, eskiye ait oluş) sözünden kaynaklanıyor. Yine aynı dilde ḳadîme (=eski) şekli de biliniyor. Ḳuyûd-i ḳadîme ‘eski kayıtlar’ demektir. Osmanlıcada kullanılan kadîm, Kürtçe ḳedim (=eski, ezeli) ile aynı köktendir. Bu sözün aynı dildeki ḳedandın (=bitmek, tükenmek) ile ilişkisi belirsizdir. Ḳadim, en eski oluşu belirtmektedir. Kayıtların bittiği geriye doğru en son olanı içermektedir. Zamanla ‘eski’ karşılığında ifade edilegelmiştir. Arapça kadîm sözcüğü İbranicede ḳodem (=eski) sözüyle bağlantılıdır.