Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kâfir

9 Aralık 2022

     İnkâr eden, reddeden; Tanrı’yı inkâr eden. Arapça kfr (>kufr: ‘inkâr etmek, reddetmek’) kökünden türetilmiştir. Küfür sözcüğü de aynı köktendir. Aynı kökten kefere (=reddedenler, inkâr edenler) sözü de biliniyor. Farsça, Kürtçe ve Başkırtça kafır, Uygurca kapir, Türkmence ve Kırgızca kāpır, Kazakça käpir, Azerice kâfir, Tatarca kyafir, Özbekçe kàfir, Arnavutça ḳafir, Yunanca kiaffiros, Bulgarca kafir.