Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kafkasya

25 Mayıs 2021

     Kafkas Dağları ve bu dağların bulunduğu bölgeye verilen ad. Kafkas Dağları Karadeniz ile Hazar Denizi arasında yer almaktadır. En yüksek noktası Elbruz zirvesidir ve takriben 5633 metre kadardır. Bu dağlar Avrupa kıtası ile Asya kıtasını birbirinden ayırmaktadır. Her iki yerleşim yerinin coğrafik açıdan aynı özellikler göstermesi dikkatimizi çekmektedir. Farsça kaf (=yaran, ayıran) ve Eski İran Dillerindeki kaf (=dağ, zirve; dağların derin olarak yarıldığı yerler) sözcükleriyle bağlantılıdır. Mitolojik Kaf Dağı ve Kafkas adlarındaki kaf ekleri de aynı kökenden kaynaklanmış olmalıdır. Bir olasılıkla Kafkas adındaki kaf ön ekine Kassitlerin kas kök sözcükleri eklenerek Kafkas adı belirmiştir. Bununla birlikte, Kafkas adındaki kas son ekinin de ‘dağ, tepe; yüksek tapınak) karşılığında kullanıldığının farkındayız. Kasit/Kassit adındaki -it son eki tıpkı Alanlar (=Osetler) ve Gürcülerin dillerinde yer bildiren -et son ekleriyle aynı işleve sahiptir. Bu son ek yer bildiren bir son ektir.

     Bir kısım tarihçilerin Kürtlerin ataları olarak gördükleri Kassitler, adlarını kas (=dağ, tepe; yüksek tapınak, kutsal dağ) sözünden alıyorlardı. Tıpkı Kürt adının Sumerce kur (=dağ) sözüyle ilişkili olması gibi. Tunus’taki Kafsa kenti – Capsa/Kapsa olarak da bilinmektedir – yuvarlak bir tepe üzerinde kuruludur. Tunceli yöresinde 3462 m yükseklikte Kaf Tepesi yer almaktadır. Etimolojik açıdan irdelediğimde kaf ve kas sözlerinin her ikisinin de ‘dağ, zirve, tepe’ karşılığında ifade edilmiş olduğu sonucuna varıyorum. Kafkasya adındaki kaf ön ekinin kav varyantı da kullanılıyor ve ‘dağ ve zirve’ karşılığında görülmelidir. Kafkas Dağları’nın da içinde yer aldığı ve coğrafyacılarca Kafkasya diye nitelendirilen bölgenin yüz ölçümü 380.000 km2 kadardır. Kafkasya karşılığında Fransızca Caucasie, İngilizce Caucasia, Arapça al-awaz, Rusça Kavkaz, Latince ve İtalyanca Caucasia, Yunanca Kaukásia,  Almanca Kaukasus vd.