Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kâhin

28 Ocak 2023

     Gaipten haber veren, geleceği bilme iddiasındaki kimse. Arapça kâhin sözünden. Bu söz İbranice kōhen (=din görevlisi) sözüyle bağlantılıdır. Arapça kevn (=olma, var olma) ve aynı karşılıktaki İbranice kewn köküyle ya da Süryanice kahhen (=bolluk) sözüyle ilişkisi belirsizdir. Aramice kāhen (=rahip) sözüyle aynı köktendir. Bu söz Aramicede kāhnā şekliyle de ifade edilmiştir. İbranilerin kōhen’i ile Arapların kâhin’i içeriksel açıdan farklı olsa bile bu sözlerin aynı tarihsel köken dayandıkları söylenebilir. İslamdan önceki Araplarda kâhinler ilhama dayalı belirlemede bulunmuşlardır. Tarihte bir zamanlar devlet ve millet idaresiyle ilgili olarak kâhinlere danışılmıştır. Gaipten haber veren kadına kâhine denilmiştir. Bu sözün kökenini Akadcaya dek götürmek inandırıcı değildir. Bu bağlamda Akadca kanānum (=eğilmek, yöneltmek) yüklemiyle ilişkisinden de emin değilim. Kürtçe kahîn, Azerice kâhin, Özbekçe kàhin, Uygurca kahin.