Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kahkaha

9 Nisan 2023

     Yüksek sesle gülme. Arapça ḳh kökünden ses taklidine dayanılarak türetilen ḳahḳaha kelimesinden alıntıdır. Gülmeyi ifade eden Türkçede kih kih, Kürtçede kıḥ kıḥ gibi ses taklitleri Arapça ḳh köküyle benzer bir ses taklididir. Farsçada yüksek sesle gülene kahkaha-zen denilmiştir. Yüksek sesle gülmeyi belirten Ermenice kahgaha ve Sırpça kahkáha sözleri kullanılmıştır. Azerice gähgäha, Özbekçe ve Tatarca kahkahä, Başkırtça kahkaha, Uygurca kakahlaş