Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahraman

22 Ekim 2021

     Yiğitlik ve cesaret sahibi kimse. Farsça ḳahremān (=yiğit, cesur) sözünden. İran mitolojisinde Zal oğlu Rüstem’in yendiği kimse. Farsça ḳahremānān ‘yiğitler, cesurlar’ demektir. Pehlevice kār-framān (=yönetici, ferman sahibi) sözünden kaynaklanmıştır. Arapçada ḳahramān, Kürtçede ḳehreman diye biliniyor. Erkek şahıs adlarındandır. Türkçeye yakın dillere de intikal etmiştir. Uygurca ḳähriman, Türkmence gahrımān, Tatarca ve Kazakça kaharman, Özbekçe kahrämàn, Azerice gähräman.