Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kâinat

28 Aralık 2020

     Evren, kozmos, var olan şeylerin tümü, mevcutlar. Arapça kâinât (=tüm mevcut olanlar) sözünden gelmektedir. Arapça kâinât, Arapça kâin (=var olan) sözcüğüne, kâin ise yine aynı dildeki kevn (=var olma, vücut, varlık) sözüne dayanmaktadır. Ayrıca, Arapçada kevnî (=kozmik), kevniyyât (=kozmoloji) ve kevniyye (kevnî’nin müennesi) sözleri de biliniyor. Arapça kevn’in çoğulu ekvân sözü ‘varlıklar’, bir başka ifadeyle evrende var olanların tümü diye algılanmıştır. Farsça, Kürtçe, Azericede de ‘evren’ karşılığında kâinât kelimesi telaffuz edilmektedir. Tacikçe koinot veya koyinot, Özbekçe koinot sözleri de aynı karşılıkta dile getiriliyor. Bkz. Kozmos.