Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kâkül

3 Nisan 2021

     Perçem, alın üzerine düşen kısa saç demeti. Farsça kākul şeklinden Türkçeye aktarılmış. Farsçaya Moğolca kökül sözünden geçmiş. Moğolca kökül ‘uzun saç, saç örgüsü, kâkül, kuş ibiği, at perçemi; at yelesi veya kuyruğu’ diye bilinmektedir. Dolaysız olarak Moğolcadan ve dolaylı olarak Farsçadan Türkçeye yakın olan dillere intikal etmiştir. Kazakça kekil, Özbekçe kàkil, Türkmence käkil, Uygurca kökülä, Kırgızca kökül ve Azerice käkil şekliyle ifade ediliyor. Kimi sözlüklerin yazdığının aksine Kürtçede kâkül sözcüğü kullanılmıyor. Onun yerine bısk (=kâkül, favori) sözü telaffuz edilmektedir. Bu durum da kâkül kelimesinin Farsça değil, Moğolca bir alıntı olduğunu güçlendirmektedir. İrani bir dil olan Tacikçede kokul (=kakül) kelimesi dile getiriliyor.