Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kalabalık

11 Mayıs 2023

     Çok sayıda insandan oluşan topluluk. Orta Çağ Türkçesindeki kala (=yığmak, sandığa koymak) sözcüğüyle bağlantısı açıklanmaya muhtaçtır. Eski yüzyıllarda yazılan kaynaklarda bu sözle karşılaşmadım. Ayrıca Türkçeye yakın dillerde kalabalık sözü yaygın değildir. Anadolu’nun bir kısım yörelerinde galebelik (=kalabalık) şekliyle kullanıldığından Arapça ġalebe (=çokluk, fazlalık) sözünden ġalebelik (=kalabalık) sözü ifade edilmiştir. Arapça ġalebe sözüne Türkçe -lık eki eklenerek türetilmiştir. Şemseddin Sami de Türkçe sözlüğünde galebelik şeklinden kalabalık biçiminin yaygınlaştığına işaret etmektedir. Kürtçede ķerebelığ şekli kullanılıyor.