Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalbur

14 Ocak 2021

     Tahıl tanelerini yabancı unsurlardan ayıklamak için kullanılan büyük elek. ‘Kalbur’a Osmanlılarda gırbal deniliyordu. Bu söz Arapça aynı karşılıktaki ğırbal kelimesinden alınmıştır. Farsçada ğirbal diye biliniyor. Bu söz Sumerce gur (=ayırmak) ve bal (=yabancı) sözcüklerine dayanmış olabilir. Kalbur, yabancı maddeleri tahıl tanelerinden ayıran bir araçtır. Arapça ğırbâl’ın çoğulu ğarâbîl’dir. Osmanlıca gırbâlî (=kalbur şeklinde olan) sözü de kullanılıyordu. Latince cribrum (=kalbur, elek) sözüyle bağlantılı olarak İtalyanca crivello (=kalbur) ile Yunanca eklégo (=ayırmak, seçmek)   sözleri aynı kökenden kaynaklanmış gibidir.