Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kalıp

22 Nisan 2022

     Bir şeye biçim vermeye yarayan araç; biçki modeli, patron; küp ve benzeri şekilde yapılmış olan. Aynı karşılıktaki Arapça ḳālib sözünden. Farsça ve Kürtçe ḳalıp, Uygurca ḳelip, Türkmence gālip, Kazakça, Kırgızca, Tatarca ve Başkırtça kalıp, Özbekçe kàlib, Azerice ġälib.