Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kalkan

21 Mayıs 2023

     KALKAN (I)  Çeşitli saldırı araçlarından korunmak için kullanılan siper korumalık. Aynı karşılıkta Orta Çağ Türkçesindeki kalkan veya kalkanğ sözlerinden gelmektedir.

     KALKAN (II)  Büyük yassı, derisi sivri kemiklerle örtülü ve beyaz etli balık. Gövdesi kalkan şeklinde olduğundan kalkan adıyla anılmıştır.