Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kalkolitik

23 Mayıs 2023

     Bakırın kullanıldığı tarih öncesi bakır taş dönem. Aynı karşılıktaki Fransızca chalcolitique (şalkolitik) sözünden. Taş, bakır veya tunç aletlerin aynı zamanda kullanıldığı tarih öncesi bir dönemdir. Fransızca calcul (=taş) ve caillou (=çakıl) sözcükleriyle bağlantılıdır. Birleşik adlarda chalco sözcüğü ‘bakır’ı ifade etmiştir. Eski Yunanca ḥalkós (=bakır, tunç, bronz) ve lithos (=taş, değerli taş) sözcüklerinden kaynaklanmıştır. Aynı kökten Eski Yunanca ḥálıks (=çakıl, küçük taş) sözcüğü de biliniyor. İngilizce chalcolithic, Almanca chalkolithisch, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce calcolitico, Romence calcolitic, İsveççe kalkolitisk, Norveççe kalkolittisk, Hollandaca Chalcolithisch, Yunanca ḥalkolithikós.