Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kallavi

27 Mayıs 2023

     I) Bir zamanlar vezir ve sadrazamların giydiği yumuşak ve hafif keçeden yapılma üstüne tülbent sarılı altı geniş üstü dar külah. Hangi dilden kaynaklandığı açık değildir. Ancak Arapça ḳallāvî ve Yunanca kalevi sözcükleri ‘sadrazam sarığı, vezir sarığı’ karşılığındadır. Arnavutça kallavrade (=şapkacı) sözcüğü biliniyor. Yunanca kálumma (=örtü, başörtüsü, şapka; ferace) sözcüğüyle bağlantılı olabilir. Yunanca kalymmákion (=ruhban başlığı) sözü de bu sözle aynı köktendir. Yunancada kalimavḥi (=Ortodoks papazların başörtüsü) ve kaliptra (=Katolik rahibelerin başörtüsü) sözleri de kullanılıyor.

     II) İri, büyük, kocaman. Kallavi zam, aşırı derecede yapılan fiyat arttırılışını ifade ediyor.