Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kalpak

8 Ocak 2021 

   Deri, kumaş veya kürkten yapılmış kesik koni biçimindeki başlık. Kara-kalpakların adındaki kalpak sözüğüyle bağlantılıdır. Türkçe kalıp-ak şeklinden türemiş olduğu görüşü bir varsayım düzeyindedir. ‘Kapak’ karşılığındaki Kazakça kakpak, Özbekçe kàpkàk ile Uygurca ve Kırgızca kapkak sözleriyle ilişkili olabilir. Farsça ve Tacikçe ḳalpaḳ, Kürtçe ḳalpağKırgızca kalpak, Kazakça ve Uygurca ķalpaķ, Özbekçe ķalpoķ, Rusça kalpák, Macarca kalpag, Yunanca kalpáki, Almanca Kalpak, İngilizce calpac, Sırpça kálpak, Bulgarca kalpák, Romence calpác, Urduca ķalpaķ.