Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kaltak

7 Aralık 2022

     Eyerin ahşap bölümü; iffetsiz kadın. Farsça kaltak (=fişeklik, eyer cebi; iffetsiz kadın) veya Kürtçe ḳaltağ (=kuskunsuz eyer; iffetsiz kadın) sözünden alıntı olabilir. Zamanla Türkçede de kullanılmıştır. Kaşgarlı’nın sözlüğünde kaltak sözü yer almamıştır. ‘Eyer’ karşılığındaki kaltak sözcüğü halk ozanlarınca da kullanılmıştır. ”Yüksek olur Arap atın kaltağı / Issız kalmaz koç yiğidin yatağı” (Karacaoğlan). Ermenice kaltak (=kötü ve iffetsiz kadın), Arapça ḳultāġ (=eyer, semer), Yunanca kaltáki (=ahlaksız ve iffetsiz kadın), Bulgarca kalták (=bir tür eyer, iffetsiz kadın), Sırpça kàltak (=ahşap eyer; iffetsiz kadın).