Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kama

7 Mart 2023

     İki yüzü keskin, kın içinde taşınan, ucu sivri, uzun ve enli bıçak. Ermenice kam (=çivi) sözcüğüyle bağlantılı olan Ermenice kama (=hançer) sözcüğüne dayanıyor. Azerice ve Türkmence gama, Kürtçe ķame, Farsça ve Makedonca kama, Bulgarca kamà, Sırpça käma, İtalyanca camato, Yunanca káma, Romence cama, Arapça ķama.