Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kambur

17 Eylül 2020

     Omurların zedelenerek bükülmesi sonucu sırtta oluşan tümseklik, sırtı tümsek kimse. Yunanca kampoύris (=kambur) kelimesinden alınmıştır. Eski Yunanca kampé (=kavis), kámpto (=eğmek, bükmek) ve kampύlos (=kavisli, bükümlü) sözlerine dayanmaktadır. Yunancada kampoύris (=kambur [insan]), kampoύra (=kambur), kampύli (=kavis), kampoύrikos (=kambur), kamptós (=eğilebilir, bükülebilir), kampoύrotós veya kampύlotós (=tümsekli, kamburumsu) ve benzer birçok söz bulunmaktadır. Kürtçedeki būl (=kambur) sözcüğünün kambur sözündeki bur son ekiyle fonetik benzerliği dikkati çekmektedir.