Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kameriye

4 Eylül 2020

     Bağ, bahçe ve parklarda yapılan üstü kubbeli kafes şeklindeki çardak. Eski Yunanca kamára (=kubbeli oda, kubbe, kemer) sözünden kaynaklanıyor. Latincede camera (=oda) şeklinde yer almıştır. Venedik İtalyanca sında cámara (=kabin), Portekizce câmara, İspanyolca cámara, Cezayir Arapçasında ḳāmara, Mısır Arapçasında ḳamara, Suriye Arapçasında ḳámara şekliyle yer etmiştir. Flemenkçe camera, Rusça kamera (=odacı), Sırpça komora, Macarca kamra (=bölme), Fransızca chambre, İngilizce chamber sözleri telaffuz ediliyor.

     Kameriye kelimesi, yukarıdaki sözlerle bağlantılıdır. Anadolu’da sehven kameriye adı kamelye veya kamelya diye telaffuz edilmiştir. Bu yanlış telaffuz giderek yayılmış ve kamelya denilen çiçeğin adıyla karıştırılmıştır. Kimi kaynaklar Eski Yunancadan kaynaklanan kameriye adını Arapça kamer (=ay) kelimesiyle karıştırmaktadırlar.