Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kamış

8 Ağustos 2021

     Buğdaygiller familyasından sulak yerlerde yetişen içi boş ve boğumlu, sert gövdeli bitki türü. Su kamışı, saz kamışı, kum kamışı, süpürge kamışı, şekerkamışı, Hint kamışı gibi çeşitleri vardır. Orta Çağda Türkçede kamış sözü kullanılıyordu. Kaşgarlı’nın sözlüğünde de kamış kelimesi aktarılıyor. Aynı dönemde Kıpçaklar da kamış diyorlardı. Orta Çağda Uygurcada kamış şekliyle ifade edilmişti. Azerice ve Türkmence gamışKazakça kamıs, Tatarca, Başkırtça ve Kırgızca kamış, Yeni Uygurcada komuş, Özbekçede kamiş. Rusça kamış sözü Türkçe veya Türkçeye yakın dillerden alınmış olmalıdır. Kürtçede  ḳamiş şekliyle telaffuz edilmektedir.