Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kamkaz

4 Ocak 2024

     Kesme özelliğini yitirmiş bıçak ve orak gibi aletler; eğri büğrü bıçak, orak ve benzerleri. Orta Çağ Türkçesindeki kamgı (=eğri büğrü, çarpık) sözcüğüyle bağlantılı olması mümkündür. Bu takdirde Eski Yunanca kámpylos (=kambur) sözcüğüyle aynı köktendir. Bir kısım dillerde eğriliği belirten ḳam veya kam sözcükleri bilinmektedir. Aynı kökten Kaşgarlı’nın sözlüğünde kamıç (=kepçe, kaşık) sözcüğü kullanılmıştır.