Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kanal

19 Ağustos 2021

     Araziyi sulamak veya gemi geçişini sağlamak için açılmış olan su yolu, ark. Buna istinaden vücutta ve yeryüzünde görülen kimi kanal benzeri geçiş yollarına veya yerlerine de kanal deniliyor. Panama Kanalı, Süveyş Kanalı gibi. İtalyanca canale (=su yolu, ark, kanal) sözüyle bağlantılıdır. İtalyanca canale Latince canalis (=kanal, mecra, su yolu) kelimesinden alınmadır. Yunanca kanáli, Fransızca ve İngilizce canal, Almanca Kanal. Kanal sözünün Eski Yunanca kánna (=saz, kamış) ve Akadca qanūm (=kamış) kelimeleriyle ilişkisi bir olasılık düzeyindedir. İspanyolca, Katalanca, Portekizce, Romence canal, Rusça, İsveççe, Norveççe ve Danca kanal, Lüksemburgca Kanal.