Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kanaviçe

10 Aralık 2020

     El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş olan keten bezi.  İtalyanca canovaccio (=kanaviçe, keten bezi; paçavra, taslak) sözüyle bağlantılıdır. Kürtçe ḳenewçe (=seyrek dokunan el işi, keten bezi) şekli de bu sözle ilişkilidir. ‘Keten’ veya ‘kendir’ karşılığındaki Ermenice ganap veya kanep, Gürcüce k’anapi; Farsça kenf, kenef veya keneb, İbranice kanabisYunanca kánnavis, Maltaca ḳanneb ve Latince cannabis sözleri İtalyancada canapa şekline bürünmüş olabilir. Bu bağlamda, İtalyanca canapuccia (=keten tohumu), canovaccio (=kanaviçe, keten bezi; paçavra, taslak), canottiera (=fanila, örme giysi) sözleri belirmiştir. İtalyancadaki canna (=kamış) ve cannuccia (=ince kamış) kelimelerinin de aynı kökene dayandığını sanıyorum. Türkçe kanaviçe Kürtçede olduğu üzere ‘sert ve kolalı bez’ için de ifade ediliyor. Bu bezin üzerinde nakış işlemek, kanaviçe işlemek diye biliniyor. İtalyanca canovaccio (=kanaviçe) sözünün kökeni Ön Asya’dır. Bununla birlikte Eski Yunanca kánnabis (=kenevir) sözcüğünden İtalyancaya Latince aracılığıyla intikal olmuştur.