Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kandil

22 Mayıs 2021

     İçinde sıvı yağ ve fitil bulunan bir kaptan oluşan aydınlatma aracı. Arapça ḳındîl (=aydınlatma aleti) sözünden. Arapça ḳındîl’in çoğulu ḳanādîl’dir. Latince candēla ‘mum, meşale; bal mumu sürülmüş ip’ demekti. Bu söz Latince candēre (=parlamak, parıldamak; [ısıdan] kızarmak) yüklemiyle bağlantılıydı. Fransızca chandelle (=mum) ve chandelier (=şamdan) sözleri telaffuz edilmektedir. İngilizce candle, İtalyanca, İspanyolca ve Katalanca candela sözleri ‘mum’ karşılığında biliniyor. İtalyancada ‘otomobil bujisi’ne de kandil denilmektedir. Ayrıca İtalyancada candelabro (=şamdan) kelimesi de kullanılıyor. Kürtçe ḳendil veya ḳandil şekliyle ifade ediliyor. Sumerliler ‘mum’ karşılığında kaba-lal sözünü kullanıyorlardı. Farsçada ḳandil şekli Uygurca ve Özbekçede kandil, Azericede ġändil biçimiyle dile getirilmektedir.