Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kantar

11 Mart 2023

     Bir kısım tartı araçları. Arapça ḳinṭār (=büyük ağırlık terazisi) sözcüğünden. Yunanca kentinárion (=yüz librelik tartı birimi) sözüne dayanmaktadır. Bu söz Latince centenarium sözüyle bağlantılıdır. Latince centum (=100, yüz sayısı) sözcüğüne dayanmaktadır. İtalyanca cento (=100, yüz sayısı) sözcüğü de aynı köktendir. Bir kısım Balkan Dillerine Osmanlıca yoluyla intikal etmiştir. Sırpça kàntār, Arnavutça kandar, Makedonca kantar, Romence cântar, Rusça, Bulgarca, Macarca ve Çekçe kantár, Yunanca kantári, Ermenice kantar.