Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kantara

26 Şubat 2023

     Kemerli taş köprü. Arapça ḳanṭara (=kemerli taş köprü) sözünden. Aramice ḳeṭārā (=çember, kemer) sözcüğünden dönüşerek Arapçaya intikal etmiştir. Cisr sözcüğü de Aramice aracılığıyla Akadca gišrum köprü, geçit) sözcüğünden Arapçaya intikal etmiştir. Arapçadaki kantara sözü İspanyolcaya da aktarılmıştır. İspanyolca alcantorilla (=küçük köprü, su oluğu) ve alcantorillado (=kemerli su yolu) sözleri biliniyor. Bununla birlikte Eski Yunanca kampilos (=kavisli, kıvrık) sözcüğüyle etimolojik münasebet belirsizdir. Anadolu’nun güneyinde ve Orta Doğu ile İspanya’da bu adla bilinen yerleşim yerleri bulunmaktadır. Bu yerleşim yerlerinde genellikle kemerli taş köprüler mevcuttur. İtalyanca cintura, İspanyolca cinto veya cinturón ile Portekizce cinta (=kemer) sözcükleri aynı kökten olmalıdır. Romence centură ve Fransızca centure sözcükleri de ‘kemer’ karşılığındadır.