Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kantarma

12 Mart 2023

     Azılı atları zapt etmek için ağzına takılan demir alet. Türkçedeki kantarma sözü Moğolca ķantarga (=atı dizginlemeye yarayan ve ağzına takılan demir alet) sözüyle bağlantılıdır. Moğolca ķantar (=gemlemek, dizginlemek) yüklemine dayanmaktadır. Çuvaşçada ‘atın başını dik tutması için eyere geçirilen kayış’ karşılığında ḥantarğa denilmiştir. Macarca kantár (=dizgin) sözcüğü de aynı köktendir. Azericede de kantarga şekli görülüyor.