Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kanton

22 Mayıs 2023

     Fransa yönetsel arazi taksimatı; İsviçre federasyonuna dâhil devletlerden her biri. Fransızca canton (=[Fransa’da] bucak; [İsviçre’de] bölgesel yönetim) sözünden. Geç Latincede canto (=köşe, bucak) sözcüğüne dayanmaktadır. 1530’larda Fransızca canton (=köşe, açı) sözcüğü kullanılmıştır. Bunun İtalyanca cantone (=bölge) şeklinden alındığı sanılıyor. 1600’lerden itibaren ‘bir ülkenin alt birimi’ karşılığında ifade edilmiştir. 1610’dan sonra İsviçre cumhuriyetinin devletlerini dile getirmiştir. Eski Kuzey Fransızcasında cant (=köşe) sözcüğüyle bağlantılıdır.  Galce cant (=bir lastiğin kenarı) ile ilişkisi mümkündür.