Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kānun

29 Aralık 2020

     Dikdörtgen şeklinde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden meydana gelen çalgı. Osmanlıca aracılığıyla Arapçadan geçmiştir. Sözü edilen müzik aleti karşılığındaki Arapça kānun kelimesi Eski Yunanca organon (=alet, vasıta, müzik aleti, organ, eser) kelimesinden kalmadır. Bugünkü Yunancada kanonáki adıyla da ifade ediliyor. Aristoteles de ünlü mantık kitabına Organon adını vermişti. Bu müzik aletinde tel sayısı değişmekle birlikte klasik kanunlar genellikle 72 telden oluşmaktadır. Parmaklara geçirilen yapay tırnaklarla çalınmaktadır. İngilizce kanoon sözcüğüyle belirtiliyor. Diğer bir kısım dillerde benzer şekilde telaffuz edilmektedir. Kānun çalgısının Farabi tarafından icat edildiği iddiası bir rivayetten ibarettir. Kānun Sumerlilere dek varan bir müzik aletidir. Ancak, Farabi’nin iyi ud çaldığı kimi kaynaklarca belirtilmektedir.